YAYINLAR SAYFASI

YAYINLANMIŞ KİTAPLAR
 
Kitap Adı Yazarlar Yayın Yılı Yayınevi
TEMEL BiLGiSAYAR YILMAZ E. ve Diğerleri 2005  ISBN 975-00285-0-3 (ENFORMATiK BÖLÜMÜ)
TEMEL BiLGiSAYAR YILMAZ E. ve Diğerleri 2007  Derya Kitabevi
Uygulamalı İleri EXCEL 2003 YILMAZ E. ve Diğerleri 2007  Derya Kitabevi
Temel Bilgi Teknolojileri YILMAZ E. ve Diğerleri 2011  Derya Kitabevi

BİLDİRİLER


 
Bildiri Adı Toplantı Adı Yayın Sahipleri Yayın Yılı Bildiri Tarihi ve Yeri Link
Kişisel Sayfa ve Ders Sayfası Hazırlama Sistemi Akademik Bilişim 2004 YILMAZ E., ÖZYURT T., KUŞ R. 2004 12.02.2004, Trabzon Gözat
Akademisyen Ders Sayfaları Hazırlama Modülü Akademik Bilişim 2005 YILMAZ E. 2005 02.02.2005, Gaziantep Gözat
Dört Kavşağa Sahip Bir Karayolu Bölümünün Bilgisayar Ortamında Simülasyonu 12. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi ve Fuarı YILMAZ E., KÖSE C. 2007 15.11.2007, Eskişehir Gözat
Orta Ölçekli Trafik Ağlarının Geliştirilen Bir Yazılım ile Simülasyonu ve Analizi Akademik Bilişim 2008 YILMAZ E., KÖSE C. 2008 31.01.2008, Çanakkale Gözat
Orta Öğretimden Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilgilerinin il ve Bölge Bazında incelenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Uygulaması Akademik Bilişim 2010 DOĞU A.H., YILMAZ E. 2010 11.02.2010, Muğla Gözat
Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor?: 2005-2011 Analizi Akademik Bilişim 2011 YILMAZ E., DOĞU A.H. 2011 03.02.2011, Malatya Gözat
Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Akademik Bilişim 2012 YILMAZ E., DOĞU A.H. 2012 01.02.2012, Uşak Gözat
Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerindeki Çene Patolojilerinin Rasgele Yürüyüşle Belirlenmesi Uluslararası 8. istatistik Kongresi YILMAZ E., KAYIKÇIOĞLU T., KAYIPMAZ S., SEZGIN Ö.S. 2013 27-30.10.2013, Antalya
Experimental comparison of different noise reduction techniques on Cone Beam Computed Tomography images Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2014 22nd YILMAZ E., KAYIKÇIOĞLU T., KAYIPMAZ S. 2014 23.04.2014, Trabzon Gözat